image
  • 14
  • June

ประโยชน์ของการตรวจวัดลมรั่ว

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในการผลิตต่างๆ ที่มีการใช้ลม หรือ ก๊าซ ในขั้นตอนการทำงาน จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หากเกิดการรั่วซึม จะเป็นอย่างไรหากมีเทคโนโลยีที่มาช่วยในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น

ด้วยภาวะเศรษฐกิจปติเสธไม่ได้เลยว่าแต่ละบริษัท หน่วยงาน ต่างต้องแบกรับค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภค โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้ค่าใช้จ่ายได้แปรผันไปจากเดิม ในภาวะแบบนี้ที่ทุกคนต้องการรัดเข็มขัด เพื่อดำรงรักษาบริษัทไว้ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะหาทางตั้งรับกับเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไร

คำตอบอาจจะมีหลายเหตุผล และหลายองค์ประกอบ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือค่าสารณูปโภค ที่ไม่เคยแปรผันตามเศรษฐกิจ ค่าไฟยิ่งใช้ยิ่งจ่ายมาก แต่ทางเรามีวิธีที่สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นได้อย่างรวดเร็ว นั้นคือการตรวจสอบรอยรั่วในส่วนต่างๆของโรงงาน ทั้งนี้มาจาก หากมองว่าการทำงานทั่วไป เราละเลยหรือมองข้าวสิ่งเหล่านี้

แทบจะเหมือนดาบสองคมที่วันนึงกลับมาทำร้ายเรา นวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่น Air leak test จึงเกิดขึ้น เป็นตัวช่วยสำหรับการเสาะหาตำแหน่งที่รั่ว จาก ลม ไอ แก๊ซ ด้วยการตรวจจับความถี่ สามารถบันทึกภาพขณะรั่วได้ ใช้งานง่าย ทำให้การซ่อมแซมทำได้อย่างสะดวกมากขึ้นจากแต่ก่อน

หากคุณสนใจ สามารถติดต่อ บริษัทอีคอทส์ ได้โดยตรง บริษัท อีคอทส์ ยินดีให้คำปรึกษา ....

การคำนวนการสูญเสียค่าใช้จ่ายจากการรั่วซึม

ที่แรงดัน 6 bar ขนาดรู่รั่ว 1mm. เท่ากับ 0.29 x 4 x 24 x 365 = 10,161.6 บาท/ปี

ที่แรงดัน 6 bar ขนาดรู่รั่ว 1mm. เท่ากับ 0.29 x 4 x 24 x 30 = 835.2 บาท/เดือน